Törvény határozza meg, melyek azok az adatok, amelyeket kötelező feltüntetnünk vállalkozásunkról a honlapon. Sokan élnek abban a tévhitben, hogy elegendő a cég neve, e-mail címe és telefonszáma is. Ez azonban csak töredéke a szükségesnek, s egy vizsgálódás során komoly bírság lehet a következménye eme tévedésnek.

A weboldalnak rendelkeznie kell impresszummal. Ennek az aloldalnak könnyen elérhetőnek kell lennie, ezért érdemes a linkjét a láblécbe is elhelyezni. A legtöbb látogató itt is fogja keresni. Az impresszum tartalmi elemeit a 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szabályozza.

4. § * A szolgáltató köteles elektronikus úton közvetlenül és folyamatosan, könnyen hozzáférhető módon legalább a következő adatokat közzétenni:

a) a szolgáltató nevét,

b) a szolgáltató székhelyét, telephelyét, ennek hiányában lakcímét,

c) a szolgáltató elérhetőségére vonatkozó adatokat, különösen az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címét,

d) ha a szolgáltató létrejöttét vagy tevékenysége gyakorlásának megkezdését jogszabály nyilvántartásba való bejegyzéshez köti, a szolgáltatót a nyilvántartásba bejegyző bíróság vagy hatóság megnevezését, és a szolgáltató nyilvántartásba vételi számát,

e) ha a szolgáltató tevékenységének gyakorlása jogszabály alapján engedélyköteles, ezt a tényt az engedélyező hatóság megnevezésével és elérhetőségi adataival, valamint az engedély számával együtt,

f) ha a szolgáltató az általános forgalmi adó alanya, a szolgáltató adószámát,

g) a szabályozott szakmák gyakorlásának körében:

ga) annak a szakmai érdek-képviseleti szervnek (kamarának) a megnevezését, amelynek a szolgáltató akár kötelező előírás alapján, akár önkéntesen tagja;

gb) a természetes személy szolgáltató szakképzettségének, illetve szakmai, tudományos fokozatának, valamint annak a tagállamnak a megjelölését, ahol ezt a szakképzettséget, illetve fokozatot megszerezte;

gc) hivatkozást a szabályozott szakma gyakorlásának a szolgáltató letelepedési helye szerinti államban alkalmazandó szakmai szabályaira, és az azokhoz való hozzáférés módjára,

h) * a szolgáltató részére a tárhelyet biztosító, a 2. § l) pont lc) alpontjában meghatározott szolgáltató székhelyét, telephelyét, az elérhetőségére vonatkozó adatokat, különösen az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címét, kivéve, ha a szolgáltató részére nyújtott tárhelyszolgáltatás jellegéből adódóan ezek az adatok egyébként is megismerhetőek.

Bár ez a szövegezés egész közérthetőre sikerült, foglaljuk össze, melyek azok az információk, amelyeknek tehát szerepelniük kell az impresszumunkban!

Legyen benne a cégünk, vállalkozásunk neve. Egyéni vállalkozás esetén a saját nevünk egyéni vállalkozás megjelöléssel.

A vállalkozás székhelye és telephelye. Ha ilyennel nem rendelkezünk, akkor minimum a lakcímünket fel kell tüntetnünk. Fontos! Ez egyezzen meg a cégjegyzékben szereplő hivatalos székhellyel, telephellyel vagy magánszemély esetén a lakcímkártyán szereplő címmel.

Mindenképp soroljuk fel azokat a kapcsolati adatainkat, amelyek biztosítják az elérhetőségünket a látogatók számára, különös tekintettel az e-mail címünkre. De ezen felül ideérthető a levelezési címünk, telefonszámunk és azok a felületek, amelyeken ezt még biztosítani szeretnénk.

A vállalkozásunkat a nyilvántartásba bejegyző bíróság vagy hatóság megnevezése és a nyilvántartásba vételi szám. Egyéni vállalkozás esetén bíróság ugyan nincs, de nyilvántartási számmal akkor is rendelkezünk, így ez esetben se maradjon le!

Ha olyan szolgáltatásunk, tevékenységi körünk van, amelyek engedélykötelesek, úgy itt kell feltüntetnünk ennek tényét, az engedélyező hatóságok nevét, az ő elérhetőségeiket és az engedélyek számát.

Az adószámunk. Ezen nagyon nincs mit ragozni.

Szintén le kell írnunk annak a szakmai érdekképviseletnek a nevét, amelynek akár kötelező előírás alapján, akár önkéntesen tagjai vagyunk. Nem kell túl nagy dolgokra gondolni. Ez alatt általában azt a kamarát kell érteni, amelynek területileg úgyis kötelezően tagjai vagyunk. Persze, ha ezen felül vannak továbbiak is, akkor azokat is tüntessük fel!

Vannak olyan szolgáltatások, amelyeket szakképzettséghez kötnek. Ha ez minket is érint, akkor írjuk le ezeknek a nevét, illetve szakmai, tudományos fokozatukat, valamint hogy hol szereztük meg ezeket a szakképzettségeket, fokozatokat. Ugyanitt fel kell tüntetni azokat a hivatkozásokat is, ahol elérhetőek az alkalmazandó szakma szabályai.

A tárhelyszolgáltató adatait itt elvileg csak akkor kell megadni, ha más forrásból azok egyébként nem megismerhetőek. De célszerűbb elébe menni a problémáknak, s ennek az előírásnak itt is eleget tenni. Vagyis inkább írjuk ide is le a szolgáltatónk nevét, székhelyét, elérhetőségét, különös tekintettel annak elektronikus levelezési címére!

Vannak szakmai viták arról, hogy pontosan milyen jellegű vállalkozásokra is vonatkozik ez a törvény. A területi hatálya egyértelmű: Minden “Magyarország területéről nyújtott, valamint a Magyarország területére irányuló” szolgáltatásra kötelező érvényű. Vagyis abban az esetben is él, ha külföldi a célpiacunk, de itthonról üzemeltetjük a vállalkozásunk, s akkor is, ha a hazai piacra dolgozunk, függetlenül attól, hogy Magyarországon vagy külföldön élünk, s onnan intézzük mindezt.

Ha nem vagyunk benne biztosak, ránk vonatkozik-e ez a szabályozás, érdemes egy másik oldalról is megközelíteni a kérdést. Gondolkozzunk a honlapra látogató, leendő ügyfél fejével! Vajon mennyire tűnhet hitelesnek a szemében egy olyan cég, amelyről annak  honlapján nem található meg – könnyedén – annak neve és elérhetőségei, alapvető adatai? Ebből a megközelítésből érdekünk is az impresszumot megírni, s általa megbízhatónak, könnyen elérhetőnek mutatni magunkat. Sokkal többet nyerünk vele, mintha azon agonizálunk, hogy ez kötelező-e számunkra vagy sem.

 

Ugye, nem hagyod csak úgy itt a kosaradat? 😉

Add meg itt lent az e-mail címedet, hogy elmentsük neked a bevásárlókosaradat későbbre. És - ki tudja - lehet, hogy küldünk neked egy extra kedvezménykupont. 😉